Stagaire Medewerker beheer ICT (niveau 3)

Beroepsbeschrijving:

De medewerker beheer ICT werkt op de ICT-afdeling van een bedrijf of bij een ICT-dienstverlener. Hij assembleert, installeert en configureert informatie- en communicatiesystemen in stand-alone situaties en binnen een netwerkomgeving. Ook zorgt hij voor de complete bekabelingsinfrastructuur en sluit hij alles aan. Hij weet hoe hij de bekabeling in een patchkast moet afmonteren. Hij is medeverantwoordelijk voor de continuïteit van het ICT-systeem of delen daarvan. Hij onderhoudt en test daarom alle onderdelen om (ver)storingen te voorkomen.

Zijn er toch verstoringen, dan lokaliseert hij die zo snel mogelijk, achterhaalt de oorzaak en lost ze op. Zo nodig demonteert en test hij systemen of componenten. Hij administreert storingen en gevonden oplossingen. Daarnaast ondersteunt hij de gebruikers van het ICT-systeem. Hij licht de mogelijkheden en de werking mondeling toe en schrijft gebruikersvriendelijke instructies en handleidingen. Hij behandelt incidentmeldingen en zorgt voor de correcte registratie, analyse en oplossing. Hij voert de werkzaamheden zelfstandig uit.

Met de stagiair (en eventueel de school) wordt een selectie uit het overzicht van kerntaken en werkprocessen gemaakt die belangrijk zijn voor het leerproces van uw stagiair.

Vervolgens worden hieraan de werkzaamheden gekoppeld die met betrekking tot het werkproces uit te voeren zijn binnen het bedrijf. Ook wordt vastgesteld in welke periode de stagiair hiermee aan de slag gaat (planning). Tot slot wordt vastgelegd onder wiens begeleiding/ op welke afdeling deze werkzaamheden uitgevoerd worden.

Kerntaak

1. Installeren van hard-en software

•  Assembleren van systemen•  Installeren en configureren van systemen en (standaard)applicaties•  Realiseren van de bekabelingsinfrastructuur

2. Onderhouden en beheren van hard- en software

•  Voorkomen van (ver)storingen•  Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen

3. Ondersteunen van systeemgebruikers

•  Instrueren van gebruikers•  In behandeling nemen van incidentmeldingen•  Afhandelen van incidentmeldingen

Suggesties gedrag en algemene vakbekwaamheid passend bij het beroep (deze suggesties kunnen desgewenst als leerdoel gekozen worden):

 

 • Formuleren en rapporteren (correct, nauwkeurig , volledig)
 • Vakdeskundigheid toepassen (expertise delen)
 • Materialen en middelen inzetten (geschikte materialen en middelen kiezen, doeltreffend en doelmatig gebruiken, goed zorgdragen)
 • Analyseren (informatie uiteenrafelen,  conclusies trekken, oplossingen voor problemen, verbanden leggen)
 • Creëren en innoveren (verandering zoeken en introduceren)
 • Op de behoeften en de verwachtingen van de klant richten (aansluiten bij behoeften en verwachtingen, klanttevredenheid in de gaten houden)
 • Kwaliteit leveren (systematisch werken)
 • Instructies en procedures opvolgen (conform veiligheidsvoorschriften)
 • Met druk en tegenslag omgaan (effectief blijven presteren onder druk, constructief omgaan met kritiek)
 • Aandacht en begrip tonen (interesse tonen, luisteren)
 • Presenteren (duidelijk uitleggen en toelichten, betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen, op de toehoorder inspelen))
 • Plannen en organiseren (doelen en prioriteiten stellen, activiteiten plannen, tijd indelen, mensen en middelen organiseren)

 

Solliciteer direct online